Zdarma doprava na objednávky od 3300,-

Co je kakaová ceremonie

V naší západní kultuře má kakaová ceremonie čím dál více svoje místo a mnoho lidí si uvědomuje, jak nás kakao a jeho medicína může obohatit a pomáhat nám. V tomto článku Vám představíme Kakaovou Ceremonii jako celek, dozvíte se o její historii, kdy a kde vznikla, jak probíhá, co je její součástí a samozřejmě jak si malou kakaovou ceremonii můžete připravit doma a vykročit na svoji vlastní cestu do světa kakaa. Vítejte.

Kakao_mayske_ceremonie_recept

Kde vznikla Kakaová Ceremonie?

Kakaová Ceremonie tak jak ji známe dnes je novodobá forma a vznikla kolem roku 2003 v Guatemale. Je rituál, který vychází z tradic a modrosti Mayských kmenů na území dnešního Mexika, Guatemaly, Belize a částečně El Salvadoru a Hondurasu. V současné době jsou kakaové ceremonie stále oblíbenější i mimo původní území Střední Ameriky. 

“Když se lidstvo vychýlí z harmonie s přírodním světem, přijde kakao z deštného pralesa, aby otevřelo srdce a obnovilo rovnováhu” (starověké rčení)

Co je kakaová ceremonie

Kakaová ceremonie nemá sice přesný postup, ale některé základní prvky se v různých variacích opakují. Ceremonie prováděné mimo Střední Ameriku se přirozeně vyvíjí a adaptují se na jazyk současné spirituality. Moderní kakaová ceremonie není spojena s konkrétní vírou či náboženstvím. Je to spirituální zkušenost, zahrnující naše tělo, mysl, srdce a vše, co nás přesahuje, ať už to nazýváme Bůh, příroda, Universum … to velké neznámo, které nás tolik přitahuje. Ceremonie může být pomyslnou vstupní branou k naší intuici, srdci, vizím, propojení a vedení. Může být prováděná samostatně a nebo v propojení s dalšími seberozvojovými cestami: s jógou, spontánním tancem, dechovými technikami nebo zpíváním a prací s hlasem. Pestrost podob, které kakaová ceremonie v poslední době má, je podle nás důkazem síly jejího odkazu.

Průběh kakaové ceremonie

Na otázku, jak taková kakaová ceremonie probíhá, je možné dostat nespočet odpovědí. Je to právě již zmíněnou pestrostí v jejím pojetí a zda je prováděna samostatně nebo v rámci další spirituální či seberozvojové práce. Přesto je možné popsat podobnosti a zvyklosti.

Kakaová Ceremonie obvykle zahrnuje: 

 • Načasování. - Ceremonie může zahrnovat tradiční Mayskou i Moderní Astrologii a být načasována na aktuální datum a svátky v cyklu roku, fáze měsíce (Nov, Úplněk)

 • Setkání - setkání účastníků v kruhu v bezpečném a vymezeném prostoru

 • Vytvoření rituálního prostoru - výzdoba, květiny, svíčky, očista vykuřovadly

 • Podpora. Přizvání toho, co nás podporuje: předkové, živly, průvodci, archetypy, …

 • Záměr. Stanovení záměru je středobodem Kakaové ceremonie.

 • Pití kakaa. Propojení s medicínou a spiritem kakaa a společné pití kakaa vedené facilitátorem ceremonie

 • Meditace. Meditace vedená průvodcem ceremonie, popř. zpívání, tanec či jiná spirituální praxe.

 • Ukončení. Ukončení společným sdílením, poděkováním, popř. malou hostinou

Co mi může kakaová ceremonie přinést?

Kakaová ceremonie je zkušenost, která nás vede do našeho středu, spojuje s druhými, s přírodou, vytváří a podporuje komunitu a přináší:

 • Propojení se sebou, se svým srdcem a emocemi

 • Povznesenou náladu

 • Mentální a emocionální jasnost

 • Spojení se svým vnitřním dítětem

 • Odstranění emocionálních bloků

 • Sebelásku a sebepéči

Prostor pro kakaovou ceremonii

Tradičně pojatá Mayská ceremonie má některé zásady a zvyklosti: dress code, specifické držení prostoru, očistu prostoru konkrétními bylinami a vůněmi a vykuřovadly a ceremoniální oheň. V moderním pojetí jsou často tyto zásady zastoupeny symbolicky. Stále častěji jsou kakaové ceremonie vedené skupinově ve vnitřních prostorách a tak se i prostor pro moderní ceremonii vyvíjí v závislosti na místě a komunitě, která se účastní. Důležité je, aby prostor pro kakaovou ceremonii byl bezpečný, zval účastníky k vnitřní práci se svým záměrem a promlouval “řečí” jim blízkou. Velmi často se při skupinové ceremonií vytváří oltář se symboly čtyř elementů vody, vzduchu, ohně a země. Jsme z nich stvořeni my a vše okolo nás a jsou takovým univerzálním “jazykem” skrze všechny kultury. 

Průvodce ceremonií obvykle prostor energeticky čistí pomocí vykuřovadel nebo bylin. My si například neumíme ceremonii představit bez vůně Palo Santo (jihoamerická tradice), Šalvěje (severoamerická tradice) nebo Kopálu (Mexická tradice).

Jak se připravit na kakaovou ceremonii?

Základní doporučení je přijít na ceremonii s prázdným žaludkem, resp. několik hodin po jídle, vaše tělo tak bude moci rychle strávit kakaový nápoj. Není potřeba se speciálně připravovat, naopak někdy méně je více a tak když přijdete do ceremoniálního prostoru otevřeni novému, bez očekávání, může to být zejména při vaší první zkušenosti přínosné. Pokud máte předem daný záměr, buďte i tak otevřeni možnosti ho rozvinout podle aktuálního rozpoložení.

Kakao má psychoaktivní účinky, ale není psychedelické. Je to jemný přírodní stimulant, při vyšší ceremoniální dávce tedy můžete cítit změněné vnímání, jasnost a vhled. Na ceremonii si vezměte oblečení, ve kterém se cítíte svátečně a zároveň pohodlně. Pokud chcete, z respektu k tradici mayské ceremonie, můžete se zakrýt od ramen po kolena. My máme vždy po ruce deník nebo zápisník pro zapsání myšlenek a záměrů během ceremonie i po ní. A samozřejmě, pokud máte specifické zdravotní potíže nebo alergie, komunikujte to předem s průvodcem ceremonie.

Jak integrovat zážitek z kakaové ceremonie a začlenit jej do každodenního života?

Při kakaové ceremonii můžete často zažít vhledy, momenty jasnosti, potřeby měnit věci nebo okolnosti svého života, můžete mít pocit jasného cíle, vize. Buďte k sobě laskaví, pracujte se zážitky a integrujte je ve vlastním tempu a podle svých možností. Zaznamenejte si svoje záměry a vize a pracujte s nimi v průběhu následujících dnů a týdnů. “Krůček po krůčku, s občasným kvantovým skokem” jak říká náš šamanský učitel. Dejte svému vědomí, emočnímu tělu i podvědomí čas zpracovat ceremonii v celé její mnohovrstevnatosti. 

Pro plné využití potenciálu a zážitku, který si odnášíte z proběhlé ceremonie, doporučujeme nepít několik dní před a po ceremonii alkohol a jíst převážně rostlinnou stravu.

Přejeme Vám ať je každý den malou ceremonií :)